Seoul Art Complex

Status: competition project
Team: Irgen Salianji, Karolina Szóstkiewicz, Marina Kounavi, Alessandro Fontanella, Ally Hyun, Stavria Psomiadi
Total Area: 5 500 m2The site for the new Pyeongchang-dong Art Complex in Seoul is located in the beautiful mountainous site of Bukhansan, a historical and most beloved central nature feature in Seoul. The new Pyeongchang-dong Art Complex of Seoul is conceived as four stacked pavilions, integrated the natural slope of the site; The building becomes the extension of the surrounding green environment. The hilly site integrated volume is introduced in order to minimize the disturbance to the natural environment. The building shows itself from the top in symbiosis with the landscape, becoming a multiple series of green terraces that are easily reachable from the public.
Overall volume is pragmatically fragmented corresponding to the surrounding context scale including scale of existing buildings and greenscape. The link between the fragmented volumes is the open-archive, that became also path and main connection, in the concept of simultaneity and horizontal network. It is the spine-like elongated vertical path functioning networking with other spatial programs throughout the entire complex. This space is designed to respond to various genre, medium of arts and activities simultaneously and become an experiential journey of strolling, gathering, resting, reading, tutoring, learning, observing, communicating.
Flexible configuration of community learning space encourages interaction from visitors for participative learning experience. An welcoming open space relates the inside and the outside of architecture closely in both visual association and physical connection by large opening and spans. The master plan provides the two small plots on its north and south which becomes the sustainably paved open space/parking area. West plot became a terraced sculpture and botanical garden, also outdoor space for exhibitions and performances.평창동 미술문화복합공간의 계획부지는 수려한 북한산의 자연경관을 담고있습니다.

부지의 자연 경사를 따라 흐르듯이 뻗어나온 4개의 수평선은 평창동과 북한산에 새로운 정체성을 부여할 것입니다. 과거, 현재 그리고 미래를 엮는 문화유산과 자연환경을 기반으로한 체험위주의 산교육장으로서 인근 지역민과 활동 예술가, 방문객들과 어린이들에게 항시 열려있을 것이며, 그들이 직접 참여하여 만들어낸 것을 전시하는 자연과 하나된 창의적 무대를 엮는 길이 될것입니다. 경사를 따라 설계된 우아한 긴 네개의 볼륨 및 구조는 현 부지의 자연환경에 최소한의 영향을 미치기 위함이며, 자연경관 및 주변환경의 높이, 스케일등을 종합적으로 고려한 설계안입니다.전체적으로 경사를 따라 분할된 볼륨을 전체적으로 엮는 공간은 오픈 아카이브 스페이스입니다. 이는 단순한 계단의 수직 동선 역할뿐만이 아니라, 건축물의 공간 및 다른 기능들을 엮어주는 길이자, 미술문화복합공간의 강한 척추와같은 공간으로써 공간과 공간 사이마다 다양하고 복합적이며 즉흥적인 창작 및 예술/교육 활동, 사람과 사람 사이의 교류를 가능케하는 종합적인 오픈 스페이스입니다. 충분한 층고와 자연 환기 및 자연 채광이 이루어지는 공간으로 친환경적이며 쾌적한 실내는 이용자로 하여금 유쾌한 여러 활동들 - 산책, 모임, 휴식, 독서, 교육, 배움, 관찰, 대화, 교류 등 -

을 제공할 것입니다.단순히 기능만을 담는 공간으로서의 건축을 탈피하여 대지와 순응, 주변과 소통을 이루는 건축 프로그램과 동선의 엮임을 통해 다양한 시퀀스를 만들어 냅니다. 1차적인 단순한 관람, 독서등의 시설기능보다는 창의적이고 유기연계적인 활동을 지원하는 아트플랫폼은 외부와 내부의 경계가 자연스럽게 사라질 수 있되, 외부에서는 자연환경과 어우러질 수 있는 재질과 색상 선정에 주안점을 두었습니다. 재질을 고려함에 있어 자연환경의 영향, 현지의 기후, 유지관리의 편의성 등 또한 고려하였습니다.Proeftuin Erasmusveld, Den Haag

Erasmusveld, een reïnterpretatie van collectief wonen.

Team: Irgen Salianji, Marina Kounavi, Antony Laurijsen


We leven in tijden van verandering en vernieuwing. Klimaatverandering, innovatieve technologieën, domotica, smart technologieën parallel aan eendrastische economische crisis zijn van steeds grotere invloed op onze woonomgeving. Wij zijn onderdeel van een wereldwijde economisch netwerk overbelast van informatie in een constante in ontwikkeling. Men woont en werkt in een steeds dynamischer omgeving. Het principe van wonen past zich vertraagd aan de wisselende wereld economie en steeds ontwikkelende lifestyle. Het ontwikkelen van nieuwe manieren van wonen, samenleven en welzijn is vandaag essentiëler dan nooit.


Het is tijd om nieuwe leefomgevingen te ontwikkelen met vooruitzicht op de toekomst. Proeftuin Erasmusveld is een ideale test ruimte voor dit experiment. Den Haag kent al een rijke geschiedenis in sociale zelfbeherende woning verenigingen zoals het pandercomplex en de waterspin. Wij zien de Erasmusveld als een ideale locatie voor een revolutionaire reïnterpretatie van onze samenleving.


De stedenbouwkundige positionering van Erasmusveld in Den Haag Zuid-West en Wateringse Veld, op een bijzondere plek waar de volkstuinen van Den Haag gehuisvest zijn past heel goed bij dit initiatief. Dit bijzondere plek moet strategisch ingericht worden met als doel de groene kleurrijke karakter en ontspannen ambiance te handhaven.


De stedenbouwkundige positionering van Erasmusveld in Den Haag Zuid-West en Wateringse Veld, op een bijzondere plek waar de volkstuinen van Den Haag gehuisvest zijn past heel goed bij dit initiatief. Dit bijzondere plek moet strategisch ingericht worden met als doel de groene kleurrijke karakter en ontspannen ambiance te handhaven.


Het is wenselijk om de huidige karakteristieke landschap door te zetten in de nieuwe woonwijk. Tuin en sportactiviteiten kenmerken, een toonaangevend woongebied net als de voormalige volkstuinen. Het landschap kan in verschillende zones geordend worden, met verschillende themas per zone. Recreatie functies, connecties met water, verschillende soorten beplantingkrijgen allemaaleen plek. Elke hof van de bouwblokken krijgt een eigen sfeer waarin elke keer een bijzonder intensieve groene wereld ontstaat van een mix van moestuinen, locale beplanting soorten en recreatie parken.


De noordelijke plot krijgt een prestigieuze positionering aan de rand van Erasmusveld richting de stad. De blok manifesteert zich als een nieuwe prototype voor wonen, een machine van een coöperatieve woonomgeving dat alle idealen van dit nieuw woon concept reflecteert . Wij zien hier een stedelijke blok compositie die direct reageert op contextuele aspecten zoals daglicht toetreding, uitzichten, wooncomfort, en collectieve ruimte. De heldere blokvorm wordt aangetast en opengewerkt op strategische plekken waar getrapte terrassen ontstaan die ruimte bieden voor buiten en binnen ruimtes met variërende functies. Voor de blok zijn een serie activiteiten ontwikkeld die in de eerste A3 gevisualiseerd worden. Deze activiteiten vormen een reeks scenarios van een hedendaagse woonconcept die op de blok geprojecteerd worden.


 Resultaat is een drie dimensionale blok van gestapelde woningen, terrassen, moestuinen, duurzame energie, sport faciliteiten en recreatie zones. In het plint worden grondgebonden woningen gehuisvest die voor activiteit en alzijdig gebruik van de centrale hof zorgen. Het landschap breekt het blok vanuit het zuiden waar een waterpartij (uitbreiding kanaal) intreed om een bijzondere ecosysteem in een botanische omgeving te creëren in het kern van het blok. Een markante sportbaan kruist en omcirkeld het blok waarop hardlopers en fietsers rondom en door het bouwblok een unique sport ervaring beleven. Langs deze sport route die begeleid wordt door bestaande en nieuwe bomen bevinden zich verschillende openbare ruimtes voor sport activiteiten en recreatie zoals openbaar gymmen, mini boerderijen en kinder speeltuinen.
 

Er wordt geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Duurzame energie wordt opgewekt dmv zonnecellen en windmolens om van een all electric woonconcept te profiteren waarin woningen en openbare ruimte gebruik maken van zelf opgewekte energie. Openbaar vervoer en duurzame vervoersmiddelen worden gestimuleerd. Parkeren wordt onder de footprint van het woonblok opgelost en er is plek voor oplaad punten voor elektrische autos die gebruik maken van de opgewekte energie van het complex. De woonvereniging bied een aantal elektrische autos die gedeeld kunnen worden door de bewoners. Autoverkeer wordt beperkt tot de Leyweg met als uitgangspunt dat de woonwijk nauwelijks of geen voertuigen toelaat die gebruik maken van fossiele brandstoffen. Het complex wordt beheerd door de bewoners zelf.
In de moestuinen en boerderijen wordt biologisch voedsel geproduceerd op ecologische bio wijze. Wij streven naar een zelfvoorzienend buurt waarin een hedendaagse lifestyle gehanteerd wordt van een gezonde en bewuste levenswijze. Gezonde voedsel van verschillende trends van vegan, vegetarian, paleo tot raw kunnen gefaciliteerd worden. Het complex kan dmv smart technologieën, apps een eigen virtuele platform krijgen met puntensysteem waarin taakverdeling, gezonde voedsel, sport activiteiten en huisafval sortering gestimuleerd worden. Een volledig sharing economy cultuur wordt opgezet zodat men elkaar helpt voor bv oppas, kooklessen, workshops etc.
Er word zo min mogelijk huisafval geproduceerd. Dit wordt gesorteerd gerecycled en hergebruikt waar mogelijk bv door compostering, of hergebruik in creatieve doeleinden(kunst).


 De doelgroep kan erg gevarieerd zijn en in verschillende levensfases. Juist de combinatie van verschillende leeftijden kan de samenleving interessanter maken. Senioren, starters en jonge families kunnen onder een dak komen en collectief elkaars welzijn verbeteren.


Tegenwoordig verlangen mensen naar meer zeggenschap over hun woonomgeving en hebben in verschillende fases van hun leven specifieke woonbehoeften. Collectieve woonverenigingen zoals de Waterspin en het Pandercomplex hebben de afgelopen jaren zichzelf kunnen bewijzen. Deze complexen dienen als voorbeeld voor het ontwikkelen van nieuwe strategieën. Door af te stappen van individualisme kunnen wij op zoek gaan naar collectieve initiatieven om voor elkaar inspirerende leefomgevingen te ontwikkelen.


Science Island, Kaunas, Lithuania

Project Title: Science Island
Location: Kaunas, Lithuania
Team: Irgen Salianji, Marina Kounavi, Karolina Szóstkiewicz, Stavria Psomiadi, Antony Laurijsen
Total Area: 13.060 m2
Client: Kaunas City Municipality

Status: Competition Project


Cityscape


The particular landscape condition of the Nemunas Island and the urban presence of the Naujamiestis and Aleksotas areas inspire an original and sensible sloped typology for the Science Centre. Positioned in the heart of the island, the building is shaped as an inviting podium that blends with the landscape in the southern side of the location and raises up to become a landmark on the north side facing the city. Therefore, the building adopts an iconic urban presence from the side of the city, yet it functions as a modest extension of the landscape and the public route from the side of the Park. Holding a central location on the island, the outdoors exhibition spaces of the Science Centre are fragmented and spread throughout its territory in order to create an extended public network for the visitors and define its identity as a Science Island.Concept

The Science Centre is designed as a spatial device that blends the urban and the landscape qualities of the site by being housed under a large publicly accessible sloping roof. The public gesture of the roof makes a strong statement for the future of the island and at the same time it aspires to become a strong meeting place and a platform of large scale activities for the citizens of Kaunas. Expanding the boundaries of contemporary architecture and building technologies, the Science Centre exhibition spaces are organized under the roof in an open-plan and flexible continuous space with high ceilings, in which both large objects can be exhibited and big public events can take place. As a result, the building performs as a context and program-specific condenser for science and technology, while at the same time it introduces a modest landmark in the urban and architectural fabric of Kaunas. 


Organization

The program of the building is distributed in three large and two small floors decreasing in size from the bottom to the top. On the ground floor, the visitor can find the main entrance and the orientation hall on the north side, the shops and retail spaces adjacent to the entrance and the cafe and restaurant extending to the landscape on the western side. On the eastern side of the ground floor there are located the loading bay and the exhibition preparation spaces, a large freight elevator, toilets – whereas on the southern part are located the back of house and the plant spaces organized in an efficient way. By the use of the escalators of the entrance hall, the visitor can access the first floor of the permanent galleries housing the three topics of the human, nature and the machine. This floor is directly connected with the outdoors exhibition spaces, the landscape and the public roof of the building through a large bridge. On the second floor, the visitors can find the temporary galleries and the event spaces, while enjoying direct views down to the orientation hall and the permanent galleries. The third and forth reduced floors offer panoramic views to the city and the landscape, while housing office spaces and meeting rooms for both staff and visitors. 

Science City

Project Title: Science City
Location: 6th of October City, Cairo, Egypt
Team: Irgen Salianji, Marina Kounavi, Karolina Szóstkiewicz, Fouad Addou, Stavria Psomiadi
Total Area: 85.000 m2
Parking Spots: 2.300
Client: Bibliotheca Alexandrina & UIAUrban realm
The 6th of October city is a satellite city that is built in 1979 in order to cover the housing demand of Cairo. It is located 17 km from the Great Pyramids of Giza and 32 km from the city of Cairo and it consists of a desert city. The cultural context and the site on the one hand impose challenges and difficulties, and on the other hand they offer large opportunities for intervention development. 


Egypt has been since ancient times a country with a leading role in the development of sciences and production of intellect. There is therefore plenty of inspiration that could lead in the formation of an architectural project for the Science City. The urban realm is characterized by introvert residential complexes, private recreational and educational institutions and other local industries. The multifunctional character of the site creates a real challenge as it is not part of a specific historical context but it is a generic urban structure in process, aiming to cover needs of the continuously increasing size of the city. The site is exploited by private investments and lack of architectural harmony. The privatization of the land and the lack of public facilities decrease the urbanity of the wider context, namely the livingness of a city and continuous flow of people. The design of the master plan should aim to provide a new pubic democratic space that is flexible for future transformations, by being extrovert and promoting the potentials of a continuous and vivid landscape.On this context, the Science City acts as a node and an incubator, by containing as its main ingredients the solid architecture expression and the diverse landscape. 


Concept
The building follows the organization of a city based on a clear orthogonal grid that is prominent in the scheme but not absolute, in order to create space for diversity in scale and function. The city is the result of the composition of different metropolitan and architectural elements such as the urban grid, the block, the street and the landmark. Follows such principles of composition, the Science City introduces the street as the connection between inside and outside. The accumulation of different volumes that contain different program and the interconnection of them with a path system that is expanded into the science park are the main elements that consists both the master-plan and the building circulations of the science city. The main path system is flexible and (re) defined by the three phases that the building will follow. Moreover the idea of the city is enhanced with the development of multifunctional floor plans that lead to a diversity of solutions and to the generation of unexpected situations for the visitors. Blending density, educational and recreational functions, exhibitions and landscape patterns, the ground floor is an open laboratory of life, science, art and curiosity.


Organization
The building is divided in three, the phase I containing the main core of services and the the orientation hall. The distribution of the functions is arranged in program rings, therefore the campus can contain 40% of all programmatic elements in Phase I, 30% in Phase II and 30% in Phase III. The element of the street is introducing the visitors to the orientation hall. The volume is perforated by courtyards, resulting to a stronger relationship with the science park.


The interactive temporary exhibition is located on the ground floor with direct connection to the science park and the open-air exhibition areas. Also on the ground floor the visitors can find the HD theater, the observatory tower base etc. Also most of the technical services are located on the ground floor. 


The first floor is defined by a programmatic ring of the research at the perimeter of the volume and a core of the permanent exhibition. Art and scientific research are in constant interaction.


The third and last floor is even more perforating than the other two leading to a dissolve of the city.  The floor plan is structured by a ring of administration with a core of workshops and the conference center. -          Science park- Concept
The science park is characterized by an interweaving pattern of paths and an accumulation of programmatic rooms reminding of the cabinet of curiosities- kunstkammer that appeared at 16th century with the establishment of the first collections of natural history and art. The kunstkammer is regarded as a theater of the world- a microcosm. The intention of the science park is to educate the visitors on different scientific fields and underline the unique landscape of Egypt. Fusing inside and outside by means of design and program continuity, the paths of the park enter into the exhibition spaces and fragment the building into several interconnected spaces, thus creating views and escapes into the landscape, at the same time proclaiming potentials for future expansions.


-          Science park- Structure
The pattern of the master plan is defined programmatically by two main themes- the dryness and the moisture- the desert and the water or in accordance with the Egyptian mythology Tefnut and Shu- that define the landscape of Egypt. The road of the desert and the road of the water are the main elements that split the building creating courtyards, patterns on the desert, escapes to the landscape and possibility for infinite future expansion. The two main axes serve a double role, on the one hand providing the main entrances to the building and on the other hand fragmenting it into three phases. The phasing character of the project is therefore based on the notion of continuity, namely three separate buildings that when put together form a unified and continuous entity. The repetition of intersecting corridors and the variation of the scale of the roads define different programmatic rooms both inside the building and outside in the Science Park. Consequently, the Science Park provides different experiences that are about both the immediate and the wider range of sciences, such as natural phenomena-elements and Egyptian landscapes, maths, the stars, wind, energy, the agriculture, the land formation, the gardening, the flora of Fiona of Egypt. 
Hardscape
The path system is consisted by a mixture of Egyptian sandstone that is similar with the Tura stone used for the Pyramids. The selection is aiming to the harmonious integration of the Science Park in the landscape. The path system is enhanced with seating areas and art. 


Softscape
The main species that are dominant in the park are different indigenous palm trees such as date and doum palm that illustrates the path system and at the same time provide shade. Acacia, pomegranates and ficus sycomorus are other trees that are planted in the exhibition gardens and the courtyards. Water basins accumulate the water from the building creating water canals on the landscape and small oasis on the desert site. The planting that is suggested on that areas is palm and banana trees and shrubs like netumbo nucifera, nymphea caerulea, papyrus and persea indica. Final, indigenous desert species fulfill the planting of the science park.